Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Καταστατικό της ΕΛ.ΠΟΛ.

Αθήνα, 03/11/2010

“ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ. ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ.” Χ.Χ.
Άρθρο 1ο

Στην Αθήνα σήμερα 10/01/2011 ιδρύεται το πολιτικό κόμμα με τίτλο “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και αρχικά την σύνθετη λέξη ΕΛ.ΠΟΛ. που είναι τα αρχικά γράμματα της διπλής ονομασίας του εν λόγω κόμματος. Έμβλημα του κόμματος θα είναι το ένα λευκό περιστέρι που βλέπει δεξιά του το τρίγωνο της Δημοκρατίας.

Άρθρο 1ο.1

Έδρα του κόμματος ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΕΛ.ΠΟΛ.) θα είναι η Αθήνα. Εφεξής η “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” θα καλείται και ΕΛ.ΠΟΛ.

Άρθρο 2ο

Μέλη του κόμματος μπορούν να είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, είτε ζουν και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια, είτε ζουν και δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού. Στο πολιτικό κόμμα με τίτλο “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Tα μέλη των ευπαθών ομάδων κατηγοριών, συμβασιούχων, ανέργων και ατόμων με ειδικές ανάγκες απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση που εγκρίνεται από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Οι προαναφερόμενες κατηγορίες έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα του κόμματος χωρίς καμία εισφορά και δύναται η δυνατότητα εκλογής τους σε βουλευτικές ή περιφερειακές ή άλλες εκλογικές διαδικασίες με δική τους ευθύνη(θα αναφέρεται εγγράφως στα αρμόδια όργανα το ποσό και το όνομα του χρηματοδότη) και με συμμετοχή – ενίσχυση από την Δ.Ε. του κόμματος*

*Δεν απαγορεύεται (ούτε αποτελεί λόγο διαγραφής) εάν κάποιο από τα μέλη του κόμματος έχει την ιδιότητα του συνδικαλιστή ανεξάρτητα σε όποια θέση κι αν το μέλος βρίσκεται. Απαγορεύεται ρητά όμως να είναι εγγεγραμμένο σε άλλον πολιτικό φορέα ή να κατέχει θέση σε αυτόν. Επίσης δεν χάνει την ιδιότητα του μέλους, εάν κάποιο μέλος του κόμματος όταν με την ίδρυση του είναι άνεργος και στη πορεία έχει βρει σταθερή ή μη σταθερή θέση εργασίας.


Άρθρο 3ο

Η ΕΛ.ΠΟΛ. μετά από ομόφωνη απόφαση της προσωρινής Δ.Ε. στηρίζει την ιδεολογία της έτσι όπως προκύπτει από την ιδρυτική της διακήρυξη και σύμφωνα με αυτή η ιδεολογία του κόμματος στηρίζεται στον ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΟΥΡΑΡΙΣΜΟ. Κέντρο βάρους της ιδεολογίας του κόμματος είναι ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. Σε συνδυασμό με την στήριξη και συμμετοχή των ευπαθών ομάδων σε όλους τους τομείς και τις δράσεις της πολιτείας μαζί με τις νέες αναπτυξιακές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν το κόμμα αυτόπροσδιορίζεται πολιτικά ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και δεν εντάσσεται στην γεωγραφία και τον χάρτη των πολιτικών κομμάτων έτσι όπως τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αριστερά-κέντρο-δεξιά. Με το παρόν καταστατικό γίνεται σαφές ότι η ΕΛ.ΠΟΛ. ιδρύεται για την συμμετοχή της σε κάθε εκλογική διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας και τους νόμους του κράτους.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της ίδρυσης του κόμματος ΕΛ.ΠΟΛ. είναι η παρέμβαση σε θέματα άσκησης πραγματικής κοινωνικής πολιτικής με κίνητρα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε όλη την κοινοβουλευτική περίοδο και όχι με επικοινωνιακές και προεκλογικές υποσχέσεις. Η απουσία του κοινωνικού κράτους στην μεταπολιτευτική Ελλάδα και οι ευκαιριακές παροχές για πολιτική σκοπιμότητα αποτελούν για την ΕΛ.ΠΟΛ. παραβίαση των θεμελιωδών αρχών των δικαιωμάτων του πολίτη και ως εκ τούτου κάθε γεγονός που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θεωρείται για τα μέλη του κόμματος προσβολή των αρχών που διέπει το Σύνταγμα της χώρας όπως αυτό προκύπτει από το 1974 μέχρι και την πιο πρόσφατη του αναθεώρηση.

Άρθρο 5ο

Το πολιτικό κόμμα με τίτλο ΕΛ.ΠΟΛ. αποδέχεται πλήρως τους θεσμούς που υπάρχουν στην χώρα, αποδέχεται το Σύνταγμα της χώρας και δεν θέτει αλλαγές στις θεμελιώδης αρχές που διέπουν τους κανόνες Δημοκρατίας όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας. Αποστολή του κόμματος είναι η παρέμβαση, η συμμετοχή, η υποβολή προτάσεων νόμων, η συνεργασία, η συναίνεση και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μέσα στα όρια που ορίζει το Σύνταγμα. Η ΕΛ.ΠΟΛ. δύναται να καθορίζει την πολιτική της σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και ιδρύεται με τελικό στόχο να υπηρετήσει την Εθνική Κυριαρχία και την προστασία κάθε κινδύνου που προκύπτει για τη χώρα από το διεθνές περιβάλλον. Η ΕΛ.ΠΟΛ. δέχεται ως ακρογωνιαίο λίθο της ιδεολογία της ότι ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη αξία από τα αγαθά. Συνεπώς στηρίζει την πολιτική της πάνω στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον σεβασμό των αξιών και στην στήριξη της ανάκαμψης του Εθνικού πλούτου όπως αυτός συρρικνώθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο διεθνών και διμερών συμφωνιών τέτοιων που αφαίρεσε από την Ελληνική κοινωνία βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της και την ίση συμμετοχή της στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Διεθνούς πολιτικής σκηνής, Ως εκ τούτου η ΕΛ.ΠΟΛ. δεν αναγνωρίζει τις “αγορές” και τους “οίκους αξιολόγησης”* μέχρι οι εκπρόσωποι τους να συμμορφωθούν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προέκυψαν για δικά τους κερδοσκοπικά παιχνίδια έναντι του Ελληνικού λαού.

* Η ΕΛ.ΠΟΛ. με το παρόν καταστατικό και με την πολιτική της θα επιδιώξει την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη η Ελλάδα τόσο στην πρόσφατη πολιτική της ιστορία όσο και κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Άρθρο 6ο

Με το παρόν καταστατικό ορίζεται ότι ανώτερο όργανο του κόμματος είναι η Διοικούσα Επιτροπή. Η διοικούσα επιτροπή σε πρώτο στάδιο θα είναι προσωρινή και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οργάνωση του κόμματος θα έχει αρμοδιότητες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες λειτουργίας του κόμματος και δεν θα παραβιάζουν τους κανόνες που διέπουν οι νόμοι του κράτους για την λειτουργία τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν τα πολιτικά κόμματα σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

Άρθρο 6ο.1

Πρώτη υποχρέωση των μελών της προσωρινής Δ.Ε. είναι η σύσταση γραφείων, ενός (1) ανά περιφέρεια έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τον νόμο “Καλλικράτη” δηλαδή 13 (δεκατρία) γραφεία σε όλη την επικράτεια. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας γραφείων μέσα σε χρονικό διάστημα εντός (3) τριών μηνών θα πρέπει να γίνει η απογραφή μελών σε όλη την επικράτεια και στη συνέχεια να καθοριστεί η χρονική περίοδος που θα πραγματοποιηθεί το Α' συνέδριο του κόμματος. Μετά το πρώτο συνέδριο του κόμματος η προσωρινή Δ.Ε. μετατρέπεται σε Διοικούσα Επιτροπή και ανώτερο όργανο της είναι η Γραμματεία Δ.Ε.

Άρθρο 6ο.1

Η προσωρινή Δ.Ε. συνέρχεται σε σώμα και υποχρεούται να συνεδριάζει μία φορά το μήνα, εκτός εάν υπάρχουν έκτακτα και σημαντικά γεγονότα. Για κάθε συνεδρίαση θα κρατιούνται πρακτικά συνεδρίασης.
Άρθρο 6ο.2

Όλα τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των 5(πέντε ευρώ) για κάθε μήνα, για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν για τις λειτουργικές δαπάνες του κόμματος. Εξαιρούνται από την διαδικασία καταβολής του ανωτέρου ποσού όλα τα μέλη των ευπαθών κατηγοριών. Τα ποσά θα καταβάλλονται σε λογαριασμό τραπέζης στο όνομα του κόμματος. Οι καταθέσεις οι αναλήψεις και οι κινήσεις λογαριασμού θα ανακοινώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου θα γίνεται απογραφή των οικονομικών στοιχείων του κόμματος και το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την διαχείριση των οικονομικών του κόμματος θα υποχρεούται να καταθέτει απολογιστική έκθεση στην οποία θα αναγράφονται λεπτομερώς όλες οι οικονομικές δραστηριότητες του κόμματος. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειμμα και διαπιστωθεί ότι λείπουν χρήματα από το λογαριασμό το μέλος αυτό διαγράφεται με εντολή του προέδρου του κόμματος. Καταργούνται με το παρόν καταστατικό τα “κουπόνια” ενίσχυσης και όποιος ιδιώτης θέλει να ενισχύσει το κόμμα θα υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης.

Άρθρο 6ο.2.1

Η καταβολή των χρημάτων θα ελέγχεται από τα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία ή και θα ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του κόμματος. Υπεύθυνος διαχείρισης θα είναι ο Πρόεδρος κάθε περιφερειακού γραφείου. Για το έτος 2011 ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης του λογαριασμού ο κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. Η θέση αυτή προβλέπεται στο μέλλον και αν επιτρέπουν τα οικονομικά του κόμματος να είναι έμμισθη με μηνιαία απολαβή το ποσό των 900 (εννιακοσίων) ευρώ και τη θέση αυτή θα μπορεί να αναλάβει άνεργος με τίτλο σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας και με γνωστικό αντικείμενο σπουδών λογιστικά ή οικονομικά.

Άρθρο 6ο.2.2

Τα περιφερειακά Γραφεία θα ενημερώνονται για κάθε δράση του κόμματος ή αλλαγή του καταστατικού με εγκύκλιο που θα ανακοινώνει ο Πρόεδρος του Κόμματος ή κάποιο από τα μέλη της προσωρινής Δ.Ε.Άρθρο 6ο.3

Προβλέπεται η σύσταση 5(πέντε) θέσεων εργασίας με έμμισθη καταβολή των χρημάτων και στο ελάχιστο ποσό των 900(εννιακοσίων) ευρώ, ανά μήνα με αρμοδιότητες που θα ορίσει η προσωρινή Δ.Ε. μετά την παρέλευση τριών μηνών από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο της χώρας. Ο τίτλος των θέσεων θα ανακοινωθεί από την Δ.Ε. και μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του κόμματος.

Άρθρο 7ο

Η γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής και λήψης αποφάσεων του κόμματος ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΕΛ.ΠΟΛ.) και αποτελείται από εννέα (9) μέλη εκ των οποίων τα πέντε (5) είναι ισόβια τοποθετημένα. Τα υπόλοιπα τέσσερα(4) μέλη που απαρτίζουν την Δ.Ε. είναι αιρετά και η θητεία τους προβλέπεται για τρία (3)έτη. Τα μέλη αυτά εκλέγονται από τη βάση τους, δηλαδή από τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα μέχρι και δύο (2) μήνες πριν από αρχαιρεσίες ή το συνέδριο ή την συνδιάσκεψη του κόμματος.

Άρθρο 7ο. 1

Τα τέσσερα (4) ΑΙΡΕΤΑ μέλη της Επιτροπής αποτελούν τον κεντρικό ρόλο στον άξονα της κεντρικής πολιτικής και αυτό διότι οι αρμοδιότητες τους έχουν να κάνουν με προβλήματα που έρχονται από τα μέλη τους δηλαδή τη βάση του κόμματος. Το κάθε ένα από τα μέλη έχει αρμοδιότητα επί συγκεκριμένων θεμάτων άρα και τα μέλη που προκύπτουν είναι για κάθε θεματολογία ξεχωριστά. Δηλαδή ένα μέλος προεδρεύει και συντονίζει τον ΤΟΜΕΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και προβλέπεται να είναι γυναίκα. Το δεύτερο αιρετό μέλος προεδρεύει και συντονίζει τον ΤΟΜΕΑ ΑΝΕΡΓΩΝ και προβλέπεται να είναι άνεργος τουλάχιστον δύο έτη πριν την ίδρυση του κόμματος. Το τρίτο αιρετό μέλος προεδρεύει και συντονίζει τον ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ και προβλέπεται να έχει υπηρετήσει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τουλάχιστον τρία έτη πριν την ίδρυση του κόμματος. Το τέταρτο αιρετό μέλος προεδρεύει και συντονίζει τον ΤΟΜΕΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και προβλέπεται να είναι άτομο με χρόνια πάθηση που επιβεβαιώνεται από επίσημο φορέα του κράτους. Επιπλέον το άτομο αυτό θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει κανονικά στις λήψεις αποφάσεων εφόσον η πάθηση του δεν προκαλεί στον ίδιο πρόβλημα συμμετοχής του σε δράσεις του κόμματος.

Άρθρο 7ο. 2

Τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής που είναι ισόβια διορισμένα αποφασίζουν την στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα και στηρίζουν την πολιτική τους θεματολογία σύμφωνα α) με τα όσα αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη και β) με όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή του τόπου τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Το ένα(1) μέλος εκ των πέντε (5) μελών είναι ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ και εκλέγεται για τέσσερα(4)έτη. Η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ(8) έτη και εκλέγεται από τα πέντε(5) ισόβια μέλη αφού προηγουμένως έχουν γίνει εγγράφως οι απαραίτητες προτάσεις για την εκλογή ή μη εκλογή του από τα (4) αιρετά μέλη της Δ.Ε. Τα άλλα τέσσερα(4) μέλη που είναι διορισμένα έχουν τις ακόλουθες παρακάτω αρμοδιότητες:

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Διευθυντής Δράσεων και Ιδεολογικού
Συντονιστής Περιφέρειας και Τομέων και
Διευθυντής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ


Άρθρο 7ο. 3

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2, Πρόεδρος του κόμματος διορίζεται ο κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Αντιπρόεδρος ο Κος ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Κωνσταντίνου κάτοικος Ιωαννίνων, Διευθυντής Δράσεων και Ιδεολογικού διορίζεται ο κ. ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΞΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ, κάτοικος Αθηνών, Συντονιστής Περιφέρειας και Τομέων διορίζεται ο κ. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά και Διευθυντής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ διορίζεται η ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του κάτοικος Αθηνών.

Άρθρο 7ο. 3.1Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου του κόμματος, είτε εθελούσια είτε για λόγους τους οποίους ο ίδιος δεν επιθυμεί να ανακοινώσει, τη θέση του αναλαμβάνει ένας(1) εκ των πέντε(5) διορισμένων μελών της Δ.Ε. Για την θέση αυτή εάν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιο μέλος εκ των πέντε(5) αυτών μελών τότε τη θέση καταλαμβάνει ο υποψήφιος που έχει την έγκριση των 3/5 των μελών της Δ.Ε.*

*Μελλοντικά για τη θέση αυτή εάν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια εξέχουσα προσωπικότητα της Ελληνικής κοινωνίας, την απόφαση για την αντικατάσταση του Προέδρου του κόμματος ή την κάλυψη της θέσης αυτής λαμβάνουν και τα εννέα(9)μέλη της Δ.Ε.Άρθρο 7ο. 3.1

Σε περίπτωση αποχώρησης ενός(1) μέλους εκ των ισόβιων μελών της Δ.Ε. του αποχωρήσαντος αναλαμβάνει ένα(1) μέλος εκ των τεσσάρων(4) αιρετών μελών της Δ.Ε. Το μέλος αυτό υποχρεούνται στη διενέργεια αρχαιρεσιών με σκοπό να καλυφθεί σύντομα η κενή θέση.

Άρθρο 7ο. 3.2

Η εκλογή του μέλους της Δ.Ε. που αντικαθιστά το μέλος που αποχωρεί γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Για τη θέση αυτή απαιτούνται τουλάχιστον δύο(2) υποψηφιότητες. Στην περίπτωση μίας μόνο υποψηφιότητας δεν ισχύει η μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 7ο. 3.3

Σε περίπτωση αποβολής ή διαγραφής ή απώλειας ζωής ενός μέλους από τα ισόβια μέλη, εξαιρουμένου του ιδρυτή του κόμματος ισχύουν τα άρθρα 7.3.1 και 7.3.2

Άρθρο 7ο. 3.4

Σε περίπτωση αποβολής ή διαγραφής ή απώλειας ζωής ενός μέλους από τα αιρετά η αντικατάσταση του γίνεται από έναν(1) Πρόεδρο Περιφερειακού Γραφείου. Ο τελευταίος δεν χάνει την ιδιότητα από Πρόεδρος Περιφερειακού Γραφείου και η θητεία του λήγει μέχρι να γίνουν οι επόμενες αρχαιρεσίες για την συγκεκριμένη θέση.

Άρθρο 7ο. 3.5

Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή κόμματος η θέση του παραμένει κενή μέχρι την διενέργεια Συνεδρίου του Κόμματος. Στο συνέδριο του κόμματος τα λοιπά μέλη της Δ.Ε. υποχρεούνται στη δημιουργία Ινστιτούτου με την επωνυμία του ιδρυτή. Επιπλέον για κάθε έτος από την απώλεια του ιδρυτή, ο Πρόεδρος του κόμματος οφείλει να καταθέτει ένα συμβολικό ποσό, προς τιμή του εκλιπόντος σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή στο Ταμείο που έχει ιδρυθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής για την αποπληρωμή των Δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας σε άλλους οργανισμούς.

Άρθρο 7ο. 4

Κατ' εξαίρεση τα τέσσερα αιρετά (4) μέλη της Δ.Ε. και μέχρι να γίνουν αρχαιρεσίες θα αποτελούν τον ΤΟΜΕΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Α., τον ΤΟΜΕΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ο κ.
.., τον ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ……. και τον ΤΟΜΕΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ……

Άρθρο 7ο. 4.1

Για την διενέργεια του Α' Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος ορίζεται με το παρόν καταστατικό ο κ. ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ(ΜΕΤΑΞΑΣ)ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Με εσωτερικό κανονισμό του κόμματος που θα εγκριθεί από την Δ.Ε. θα υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για την διενέργεια και τη συμμετοχή μελών στο συνέδριο(δικαίωμα ψήφου για την εκλογή εκπροσώπων)

Άρθρο 7ο. 5

Εντός ενός(1) έτους από την έγκριση του παρόντος καταστατικού, το κόμμα έχει την δυνατότητα και αφού προηγουμένως έχει εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό, να συστήσει θέσεις(άμισθες ή έμμισθες) για τα τμήματα του δηλαδή το οργανωτικό, το συνδικαλιστικό, τη νεολαία κλπ.

Άρθρο 7ο. 5.1

Στο κόμμα δύναται να υφίστανται επιτροπές για Νομικά Θέματα, Επιτροπή για την ασφάλεια της χώρας, για την εξωτερική πολιτική, για θέματα αγοράς, για τη νησιωτική πολιτική και για θέματα επικαιρότητας. Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν είναι υποχρεωτικό να είναι και εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος. Με το παρόν καταστατικό ιδρύονται τρεις (3) επιτροπές. Η πρώτη είναι για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων Ελλήνων του εξωτερικού με δέσμη κινήτρων και φοροαπαλλαγών. Η δεύτερη θα είναι φίλων εξωτερικού μη Ελληνικής καταγωγής και η τρίτη Επιτροπή για την πάταξη του παραεμπορίου. Σε αυτές τις τρεις(3) επιτροπές η ο αριθμός των μελών θα είναι από τρία(3) έως (5) μέλη και υποχρεούται να είναι τουλάχιστον ένα μέλος εγγεγραμμένο στο κόμμα.

Άρθρο 7ο. 5.2

Για να διαγραφεί ένα μέλος από την Δ.Ε. ή μέλος του κόμματος θα πρέπει το αδίκημα να έχει αποδειχθεί ή το μέλος αυτό να έχει κληθεί για δίκη από αρμόδιο Δικαστήριο(εξαιρούνται οι αστικές υποθέσεις). Επίσης λόγοι διαγραφής είναι οι παντός είδους φορολογικές, ασφαλιστικές και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστηρίων σε τελικό βαθμό. Δεν υπάρχει λόγος διαγραφής εάν κάποιο από τα μέλη του κόμματος θέλει να κατέβει υποψήφιος σε τοπικές ή περιφερειακές εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Εάν κάποιο μέλος θέλει να αποχωρήσει αυτοβούλως δεν υπάρχει κανένα κόλλημα με την απόφαση του.

Άρθρο 7ο. 5.3

Με την ολοκλήρωση διαδικασιών οργάνωσης του κόμματος η ιεραρχική του δομή θα είναι η εξής: 1) ο Πρόεδρος Κόμματος ή ο Ιδρυτής, 2)Τα μέλη της Δ.Ε. 3) η Συντακτική Επιτροπή* 4) Οι Πρόεδροι Περιφερειακών Γραφείων και 5) τα Εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος.

Η Συντακτική επιτροπή του κόμματος θα αποτελείται από τους Γραμματείς των τομέων οργάνωσης του κόμματος. Με το παρόν καταστατικό ιδρύονται τέσσερις(4) τομείς. Τομέας Οργανωτικού, Τομέας Συνδικαλιστικού, Τομέας Σωμάτων Ασφαλείας και Νεολαία. Όλα τα μέλη στους τομείς θα είναι εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος.Άρθρο 8ο.

Σε περίπτωση προκήρυξης βουλευτικών εκλογών, την πλήρη ευθύνη για τις υποψηφιότητες έχει η γραμματεία προσωρινής Δ.Ε. στην οποία θα κατατεθούν και τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία για την συμμετοχή υποψηφίων σε βουλευτικές εκλογές. Το άρθρο αυτό ισχύει στην περίπτωση αιφνίδιας προσφυγής στις κάλπες και αν αυτές γίνουν σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την ίδρυση του κόμματος. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την πρόταση συμμετοχής τους εγγράφως καθώς και την περιφέρεια που θα είναι υποψήφιοι. Δεν θα έχει το δικαίωμα υποψηφιότητας κανένας υποψήφιος που έχει φορολογικές, ασφαλιστικές οι ποινικές εκκρεμότητες τουλάχιστον οκτώ(8) έτη πριν από την ίδρυση του κόμματος.

Άρθρο 9ο.

Κάθε καταστατική αλλαγή, διαμόρφωση ιδεών, αλλαγή πλεύσης πολιτικού πλαισίου, αναθεώρηση των οργάνων του κόμματος, σύσταση θέσεων εργασίας και τοποθέτηση προσώπων σε ειδικές θέσεις με προσωπικότητες από την Ελληνική κοινωνία έχει ο πρόεδρος του κόμματος και ο εκ των ιδρυτών του κόμματος ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Άρθρο 9ο. 1

Το παρόν καταστατικό αποτελεί δημιούργημα του ιδρυτή, του κόμματος κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος εφεξής θα έχει την υποχρέωση να απολογείται μόνο στα όργανα του κόμματος καθώς και στην Γραμματεία Δ.Ε.

Εφαρμοστέο δίκαιο για την λειτουργία του κόμματος είναι αυτό που ισχύει για την λειτουργία κομμάτων και προσδιορίζεται από τους υφιστάμενους νόμους του κράτους και το Σύνταγμα της Χώρας.

Άρθρο 10ο.

Η ΕΛ. ΠΟΛ. είναι ένα ανοικτό κόμμα για όλους τους Έλληνες πολίτες και απώτερος στόχος του είναι να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στο παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον. Σέβεται τις θεμελιώδης αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απαγορεύσει την εγγραφή μέλους οιοδήποτε πολίτη εντός και εκτός επικράτειας που φέρει την Ελληνική Ιθαγένεια. Εξαιρούνται από μέλη της όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε διάφορα σκάνδαλα είτε αυτά έχουν εκδικαστεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη είτε έχουν μείνει στο αρχείο χωρίς να έχουν αποδοθεί πραγματικές πολιτικές ή ποινικές ευθύνες.
Άρθρο 11ο.

Μετά την παρέλευση οκτώ(8) ετών από την ίδρυση του κόμματος ΕΛ.ΠΟΛ. θα υπάρχει η δυνατότητα εκλογής προέδρου από τη βάση(δηλαδή από τα μέλη του κόμματος). Προηγουμένως όμως θα πρέπει να έχουν τροποποιηθεί και κοινοποιηθεί στο Αρμόδιο Δικαστήριο όλες οι τροποποιήσεις που θα έχουν γίνει από τα Αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12ο

Με το παρόν καταστατικό και σύμφωνα με την ΙΔΡΥΤΊΚΗ διακήρυξη του κόμματος ΕΛ.ΠΟΛ. τα θέματα που πρόκειται να ρίξει όλο το βάρος της η προσωρινή Δ.Ε. θα είναι α) Δημοψήφισμα για το μνημόνιο β) Αναστολή προνομίων των βουλευτών γ) Μείωση των επιχορηγήσεων των κομμάτων δ) Συμμάζεμα του Δημόσιου Τομέα χωρίς μειώσεις μισθών και συντάξεων ε) επαναπατρισμός κεφαλαίων με φοροαπαλλαγές στ) δημιουργία καθεστώτος Τουριστικής ζώνης με τιμές σε αγαθά που θα φέρουν κόσμο στην Ελλάδα η) ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης και άμεση παραπομπή στελεχών του δημοσίου που έχουν καταχραστεί την δημόσια περιουσία θ) αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την άρση της βουλευτικής ασυλίας ι) την δημιουργία τράπεζας φτωχών και ανήμπορων ατόμων ια) την προστασία των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και την υποχρέωση των μεγάλων πολυεθνικών να λειτουργούν εντός επικράτειας με πλαφόν αγοράς εμπορευμάτων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα ιβ) μείωση των φόρων σε κατηγορίες χαμηλόμισθων και κίνητρα για αναπτυξιακές πολιτικές από νέους εργαζόμενους ιγ) απαγόρευση του καθεστώτος συμβασιούχων με την μορφή που υπάρχει μέχρι σήμερα και τέλος ιδ) την διασφάλιση των συμφερόντων μας στο εξωτερικό καθώς και την προστασία της ασφάλειας της χώρας και των Εθνικών μας θεμάτων για τα οποία θα υπάρχει εκτενής αναφορά τόσο από τα αρμόδια όργανα όσο και από το εκπρόσωπο του κόμματος ο οποίος θα ανακοινωθεί από την ίδρυση του παρόντος εντός δύο μηνών και ιε) την κατάργηση όλων των διατάξεων του ν. 3899/2010.

Άρθρο 13ο.

Για το έτος 2011 εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ορίζεται ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, μέλος της Δ.Ε. της ΕΛ.ΠΟΛ. κ. ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Άρθρο 13ο.1

Στα μέσα ενημέρωσης Εθνικής εμβέλειας το κόμμα θα εκπροσωπείται μόνο από τον Πρόεδρο του κόμματος, τον ιδρυτή και τα διορισμένα μέλη της Δ.Ε. Δεν απαγορεύεται η κλήση μέλους του κόμματος με οιοδήποτε άλλη ιδιότητα σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές ωστόσο ο κληθείς θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει πριν ή μετά το γεγονός την εκπρόσωπο τύπου. Στα δίκτυα τοπικού ενδιαφέροντος ή τις εφημερίδες και το διαδίκτυο δεν υπάρχει περιορισμός.

Άρθρο 13ο.2

Η θητεία του εκπροσώπου τύπου μπορεί να ανανεωθεί χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις.

Άρθρο 14ο.

Κάθε άλλη διαφορά επιλύεται από το Αρμόδιο Δικαστήριο Αθηνών. Η ΕΛ.ΠΟΛ. και τα εγγεγραμμένα μέλη της είναι υποχρεωμένα να δεχθούν α)τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για την ομαλή λειτουργία των κομμάτων β) όσα προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα της χώρας και γ) το παρόν καταστατικό.

Έγγραφο ΕΛ.ΠΟΛ. προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Έγγραφο της ΕΛ.ΠΟΛ. προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Επιστολή της ΕΛ.ΠΟΛ. στον Άρειο Πάγο

Επιστολή της ΕΛ.ΠΟΛ. στον Άρειο Πάγο, για τις οφειλές των κομμάτων

Επιστολή-Παρέμβαση της ΕΛ.ΠΟΛ Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Κο Rasmussen


Προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
κ. Rasmussen


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη μας λύπη ενημερωθήκαμε για τις πρόσφατες δηλώσεις σας «ότι πρέπει
να γίνει στην Ελλάδα μια εσωτερική υποτίμηση διότι η χώρα μας έχει χάσει το τραίνο
της προσαρμογής…..» ή τουλάχιστον έτσι όπως ερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις σας από
τον τύπο στη χώρα μας.
Κύριε Υπουργέ,
πρέπει να αντιληφθείτε ότι η ενημέρωση που έχετε για τα οικονομικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών είναι πλασματικά και ως νέος πολιτικός φορέας στη χώρα μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την παρέμβαση με σκοπό επιτέλους να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα.
Καταρχήν δεν θέλουμε να διαφωνήσουμε μαζί σας, ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ίσως και μεγαλύτερα κι από Γερμανούς πολίτες που εργάζονται αρκετά χρόνια. Όμως, τα συνεχιζόμενα μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση, δεν θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας μας. Η αγορά στην επικράτεια είναι «νεκρή» και για να έχετε την πλήρη εικόνα για τη χώρα μας, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν ούτε το ρεύμα να πληρώσουν, πόσο μάλλον να αγοράσουν τα απαραίτητα για την διαβίωση τους και εσείς μιλάτε λίγο ή πολύ για νέες μειώσεις μισθών. Που θα μας πάει αυτή η ιστορία;
Κύριε Υπουργέ,
το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολιτικό. Το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο και όχι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Εκατομμύρια Ευρώ έχουν εξαφανιστεί από τα κρατικά ταμεία με πολιτική ευθύνη και χωρίς να τιμωρηθεί κανένα πολιτικό πρόσωπο. Όσα λοιπόν μέτρα κι αν πάρετε ο Ελληνικός λαός, θα πρέπει να γνωρίζετε δύσκολα βάζει κάτω το κεφάλι.
Και επιτέλους η αξιοπρέπεια έχει και ένα όριο. Δεν ζητάμε την λύπηση σας αλλά με 1000 ευρώ μέσο όρο μηνιαίες αποδοχές και 500 με 700 ευρώ συντάξεις δεν βγαίνουν ενοίκια 300 - 600 ευρώ, ρεύμα άλλα 200 το δίμηνο, τηλέφωνα 100 ευρώ, 60-150 μετακινήσεις ή πετρέλαιο κίνησης και για σίτιση άλλα 200 ευρώ τουλάχιστον τον μήνα. Και το Πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ανεργία που δηλώνει επίσημα το κράτος γύρω στο 13.5% αλλά και άλλο ένα 10 με 11% άνεργοι που δεν τους γνωρίζει το κράτος!
Κύριε Υπουργέ,
με αυτά τα κόστη ζωής ούτε ανάπτυξη μπορεί να έρθει, ούτε πρόοδος στα οικονομικά της χώρας. Να είστε βέβαιος, ότι δεν έχουμε να συγκρουστούμε σε κάτι με την πολιτική σας αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοια μέτρα κανένας Γερμανός δεν θα μπορούσε να ζήσει ούτε μέρα.
Το κόμμα μας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα υπηρετώντας τον Έλληνα πολίτη, αν και δεν είναι ακόμα κοινοβουλευτικό κόμμα, παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και σας αποστέλλει αυτή την επιστολή. Είστε αναπληρωτής Υπουργός της ισχυρότερης χώρας της Ε.Ε. και επειδή η φωνή σας μετράει, κοιτάξτε να συμμορφώσετε τον συνάδελφο σας Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας, γιατί η πολιτική που ακολουθεί το μόνο που έχει πετύχει είναι να προσβάλλει τους χαμηλόμισθους και τίμιους εργαζόμενους αυτής της χώρας. Οι σπατάλες του Δημοσίου συνεχίζονται με αμείωτο τρόπο και εντέλει, για να καταλήξουμε κάπου, σας Δηλώνουμε το εξής: «θα συμφωνούσαμε σε νέες μειώσεις μισθών, αλλά θα πρέπει και το κράτος να βρει λύσεις σε μία από τις πιο ακριβές αγορές της Ε.Ε., διαφορετικά η κοινωνική έκρηξη που ξέσπασε στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, σύντομα θα πλήξει και την Ελλάδα».

Με εκτίμηση
H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΕΛ.ΠΟΛ.)

ΕΛ.ΠΟΛ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!!!

(του Χρήστου Χατζηαναστασίου)


Μετά την κατάθεση των προτάσεων μας για την οικονομία που δεν θα είναι μόνο αυτές, η Δ. Ε. της ΕΛ.ΠΟΛ. σήμερα ανήμερα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου καταθέτει ενώπιον του Ελληνικού τις προτάσεις της για την πολιτειακή και πολιτική ανασυγκρότηση του κράτους.
Στις προτάσεις που ακολουθούν στόχος των στελεχών της ΕΛ.ΠΟΛ. είναι η ανασύσταση του κράτους και η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε η χώρα μας να αποκαταστήσει τις βλάβες που έχουν δημιουργηθεί από το σάπιο πολιτικό σύστημα που γιγαντώθηκε τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες.
Στην ΕΛ.ΠΟΛ. αφετηρία για την εκπλήρωση των στόχων μας είναι πρώτα από όλα η αποκατάσταση της έννοιας της Δημοκρατίας. Στην ΕΛ.ΠΟΛ οι κεντρικοί άξονες των πολιτικών προτάσεων μας θα είναι η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, το ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ και η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ μας η άμεση σύσταση και λειτουργία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ το οποίο θα αναλάβει αμέσως α) τον έλεγχο της νομιμότητας σε όλους τους νόμους που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα και την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών και β) την παραπομπή όλων εκείνων των φυσικών προσώπων από την θέση ευθύνης τους έφεραν το κράτος σε αυτή την οικονομική και πολιτική αθλιότητα.
Στα πολιτικά πρόσωπα που θα τεκμηριωθεί άμεσος δόλος, απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με έμμεσο τρόπο και απόκτηση αδικαιολόγητου πλούτου θα υπάρχει α) δήμευση περιουσίας μέχρι και προσώπου α' βαθμού συγγένειας β) άμεση κατάργηση προνομίων (αποζημίωση, συντάξεις κλπ) και γ) στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων του άρθρου 4 του Συντάγματος.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Σε πρώτη φάση θα καταργηθούν οι διατάξεις των άρθρων του Συντάγματος του 1985 που αφορούν την εκλογή και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα επανέλθουν οι αρμοδιότητες που προέβλεπε το Σύνταγμα της χώρας το 1974. Η θητεία του δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ήτοι δύο θητείες των πέντε (5) ετών. Αλλάζει ριζικά η εκλογή του και η διάρκεια της θητείας του θα αποτελείται από δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη θα είναι τρία έτη και θα εκλέγεται άμεσα από τον Ελληνικό λαό. Στο τέλος της 3τίας θα επικυρώνεται η ανανέωση της θητείας του με ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή των Ελλήνων και με ονομαστική ψηφοφορία. Για την ανανέωση της θητείας του θα προβλέπεται η σύμφωνη γνώμη του ½ των εν ενεργεία βουλευτών των κομμάτων που αποτελούν την σύνθεση της Βουλής.
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

Δεν αλλάζει η διάταξη του Συντάγματος που αφορά των αριθμό των βουλευτών ωστόσο είναι αναγκαία η μείωση του αριθμού των βουλευτών δεδομένου ότι πολλές αρμοδιότητες θα έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια. Ο αριθμός των βουλευτών θα μειωθεί στους 250 εκ των οποίων οι 200 θα εκλέγονται από κάθε νομό και οι υπόλοιποι πενήντα μόνο στον Ν. Αττικής συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των βουλευτών επικρατείας που θα παραμείνουν δώδεκα(12).
Το αξίωμα του βουλευτή είναι λειτούργημα και ως εκ τούτου θα τροποποιηθεί ο κανονισμός της βουλής έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται αυτή η λυπηρή εικόνα των κενών καθισμάτων μέσα στο Κοινοβούλιο, ένα από τα μέτρα που θα αποτελέσει την αρχή για την αλλαγή αυτής της εικόνας θα είναι η αποβολή εκείνου του βουλευτή από το σώμα και η αντικατάσταση του από τον πρόεδρο της εκάστοτε κοινοβουλευτικής ομάδας. Εάν το περιστατικό αφορά το ίδιο κόμμα περισσότερο από δύο φορές και η απουσία του πολιτικού προσώπου είναι αδικαιολόγητη τότε οι συνέπειες θα είναι α) μείωση του ποσοστού χρηματοδότησης του κόμματος που αφορά το πολιτικό πρόσωπο και β) την μεταφορά της έδρας στο πρώτο κόμμα χωρίς τοποθέτηση φυσικού προσώπου για το πρώτο κόμμα. Εάν το συμβάν αφορά το πρώτο κόμμα θα ισχύει η περίπτωση (α) της ίδιας παραγράφου. Για τον βουλευτή που έχει υποπέσει σε αδικαιολόγητη απουσία θα υπάρχει στέρηση των προνομίων του μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Επιπλέον για τους βουλευτές θα υπάρχουν και οι παρακάτω θέσεις της ΕΛ.ΠΟΛ.

1) ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2) ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ 30% ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 20% ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ. Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. (για παράδειγμα εάν ένας βουλευτής έχει θητεία οκτώ (8) έτη ο ασφαλιστικός του χρόνος θα είναι τα (16) δεκαέξι έτη. Συνεπώς για την καταβολή της αποζημίωσης του από τον προϋπολογισμό της Βουλής θα απαιτείται η συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών εργασίας ήτοι σύνολο εργασίας τα (34) τριάντα τέσσερα έτη στον συνολικό βίο της ζωή τους. Τα δώδεκα έτη αφορούν τον πραγματικό συντάξιμο χρόνο τους. Εξαιρούνται από την ανωτέρω διαδικασία οι αρχηγοί κομμάτων, ο εκλεγμένος πρωθυπουργός και όσοι έχουν πρωθυπουργική θητεία τουλάχιστον τρεις κοινοβουλευτικές περιόδους από την ψήφιση των ανωτέρω προτάσεων.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Στις ίδιες προτάσεις περιλαμβάνονται και η μείωση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων κατά 40%. Τα πολιτικά κόμματα θα μπορούν να προσβλέπουν στην αύξηση των οικονομικών τους με συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών και κομμάτων που θα προσκομίζονται στο αρμόδιο δικαστήριο και δεν θα ξεπερνούν συγκεκριμένο ποσό που θα ορίζει ο νόμος. Κάθε άλλο πόσο θα παραβιάζει την ανωτέρω αρχή θα τιμωρείται από το νόμο μέχρι και αποβολή εκείνου του κόμματος από μία κοινοβουλευτική περίοδος. Με άλλη διάταξη του ίδιου νόμου θα τιμωρείται αυστηρά και ο χρηματοδότης ο οποίος έχει υποπέσει σε αυτή την παράβαση. Στην ουσία μιλάμε για βελτίωση του Π.Δ. 97/2004 καθώς και του ν. 3023/2002. Στον ίδιο νόμο θα υπάρχει και διάταξη για χρηματοδότηση της τάξης του 1% για όσα κόμματα δεν έχουν εκλεγεί τουλάχιστον στις τρεις τελευταίες κοινοβουλευτικές περιόδους αλλά συμμετείχαν με ψηφοδέλτιο τους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Εάν κάποιο κόμμα έχει ιδρυθεί μέσα στην κοινοβουλευτική περίοδο θα απαιτείται για τη χρηματοδότηση του το ½ των ψήφων των εκλεγμένων βουλευτών που είναι εν ενεργεία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Καταργείται η τοποθέτηση αρχηγών σωμάτων ασφαλείας (Σώματα Στρατού, Αστυνομία, Πυροσβεστική) και η εκλογή τους θα γίνεται από το σώμα της Βουλής και με τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των εκλεγμένων βουλευτών.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θα εισαχθεί στο νέο πολιτικό μοντέλο που προτείνει η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ή ΕΛ.ΠΟΛ. η διενέργεια δημοψηφισμάτων για θέματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας καθώς και την υπογραφή διεθνών συμβάσεων της χώρας μας με Διεθνείς Οργανισμούς. Για την διενέργεια δημοψηφίσματος την αρμοδιότητα θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώ ανώτερο εποπτικό όργανο θα είναι η Βουλή των Ελλήνων η οποία θα δίνει την έγκριση της για δημοψήφισμα με την σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 1/3 των εκλεγμένων βουλευτών. Δεν θα μπορεί να γίνει περισσότερα του ενός δημοψηφίσματος πριν την παρέλευση δεκαοκτώ(18) μηνών μέσα την ίδια κοινοβουλευτική περίοδο. Εξαιρείται η διαδικασία για δημοψήφισμα που αφορά γεγονός μεγάλης σπουδαιότητας. Για παράδειγμα μία εμπλοκή σε πολεμική επιχείρηση θα απαιτείται η πρωτοβουλία από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι από τον πρόεδρο της Κυβερνήσεως. 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες προτάσεις τις οποίες επεξεργάζονται τα στελέχη της ΕΛ.ΠΟΛ. καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του κόμματος. Για όλες τις παραπάνω προτάσεις θα χρειαστεί να υπάρχει περίοδος αναθεωρητικής βουλής δεδομένου πως οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν χωρίς να υπάρχει η έννοια της παραβίασης του ισχύοντος Συντάγματος και της σύμφωνης γνώμης του Ελληνικού λαού.

Περί αστέγων και χρηστών χημικών τοξικών ουσιών. (Θέσεις ΕΛ.ΠΟΛ.)

Μια βόλτα στην καρδιά των αστικών κέντρων, αρκεί για να μας πείσει ότι εκατοντάδες συνάνθρωποί μας βρίσκονται υπό το κράτος ανέχειας, πενίας και εξάρτησης από τοξικές ουσίες. Συνάνθρωποί μας, άλλωτε υπερήφανοι εργαζόμενοι ή σπουδαστές, παιδιά, νέοι και μεγάλης ηλικίας, διανυκτερεύουν σε παγκάκια, σκαλιά, πάρκα, πλατείες... Ρακένδυτα απολιθώματα μίας άλλης διάστασης, με μάτια μισόκλειστα ή θολά. Μάτια που υποδηλώνουν τον πόνο και την εξάρτηση. Άνθρωποι σαν όλους εμάς, που αν και "γεννήθηκαν κανονικά, δεν μεγαλώνουν κανονικά, δεν ζούνε κανονικά" και φυσικά... δεν πεθαίνουν κανονικά... Άνθρωποι - ψυχές που προσπερνάμε άλλοτε με οίκτο κι άλλοτε με απέχθεια και ίσως μ' έναν κρυφό φόβο μην... "κολλήσουμε" την "ασθένειά" τους. Εμείς οι... "πολιτισμένοι", βγάζουμε όλον τον κακό μας εαυτό και τις δεισιδαιμονίες μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτά τα παιδιά... Το Κράτος, σιωπηλός συνένοχος σε αυτήν την κατάσταση, "αδυνατεί" να τους προστατέψει. "Αδυνατεί" να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό του (αν υποάρχει). Ως γνωστόν, Κράτος που δεν στηρίζει τους υπηκόους του, ΔΕΝ είναι Κράτος.
Αυτά τα παιδιά που "ταξιδεύουν" καθημερινά φλερτάροντας με τον θάνατο, έχουν την ανάγκη μας. Αυτοί οι άνθρωποι που η κοινωνία έδειξε απέναντί τους το χειρότερο πρόσωπό της, έχουν την ανάγκη μας. Οι συνάνθρωποί μας που από "κακοτυχία" έμειναν άφραγκοι και κοιμούνται στα παγκάκια, έχουν την ανάγκη μας. ΕΚΕΙ φαίνεται το Κοινωνικό πρόσωπο ενός Κράτους. Δεν είναι δυνατόν να ονομάζουμε "Κράτος Πρόνοιας" ένα Κράτος που επιτρέπει να ζουν αυτοί οι συνάνθρωποί μας χωρίς αξιοπρέπεια. ΔΕΝ είναι δυνατόν να μην απλώνει σαν στοργική μάνα το χέρι της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Η Ελλήνων Πολιτεία - ΕΛ.ΠΟΛ., ανοίγει ΝΕΟΥΣ ορίζοντες, δίνοντας πνοή αισιοδοξίας σε αυτές τις πονεμένες ψυχές. Η πολιτική της ΕΛ.ΠΟΛ. επιτάσσει: ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ! Ένα Κράτος Πρόνοιας, δεν πρέπει μόνο να ονομάζεται έτσι, αλλά να είναι. Θέτοντας τα θεμέλια ενός νέου ανθρωποκεντρικού πλουραλισμού, ξέρει ότι για να σωθεί η χώρα, θα πρέπει να είναι οι πολίτες ευχαριστημένοι, ασχέτως κοινωνικής ή οικονομικής τάξης. Ασχέτως πολιτικού φόντου.
Γνωρίζοντας ότι "ναρκωτικά" αποκαλούνται εκείνες οι ουσίες που προκαλούν εγκεφαλική ή σωματική εξάρτηση στους χρήστες των, θεωρεί αυτούς ασθενείς κι όχι απόβλητα του κοινωνικού συνόλου. Γνωρίζοντας επίσης ότι τα άστεγα άτομα ΔΕΝ επέλεξαν από μόνα τους αυτήν τους την κατάσταση, τα θεωρεί άξια, ικανά και κοινωνικά ισάξια μέλη του Κράτους. Δια τούτο, τοποθετείται σαφώς, με προτάσεις και μέτρα που δεσμεύεται να ακολουθήσει. Ήτοι:
 1. ΑΜΕΣΗ καταγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών τοξικών ουσιών και κατηγοριοποίησή τους αναλόγων των ουσιών που χρησιμοποιούν.
 2. ΑΜΕΣΗ καταγραφή όλων των αστέγων και κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους.
 3. ΑΜΕΣΗ καταγραφή των οικημάτων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και μετατροπή τους σε χώρους κατάκλισης και διαμονής αστέγων (χωριστά κτήρια για τους αστέγους από τους αστέγους χρήστες τοξικών ουσιών)
 4. ΑΜΕΣΗ αναβάθμιση του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Απεξάρτησης.
 5. Δημιουργία Κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής αποκατάστασης αστέγων.
 6. Δημιουργία Κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής αποκατάστασης χρηστών τοξικών ουσιών και επαγγελματική κατηγοριοποίηση ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
 7. Δημιουργία ειδικού παραρτήματος στο Γενικό Χημείο τοιυ Κράτους για την παρασκευή Φαρμακευτικής Μεθαδόνης και δωρεάν χορήγησή της στους χρήστες τοξικών ουσιών.
 8. ΑΜΕΣΗ στέγαση στέγων και χρηστών στα κτήρια της θέσεως 3 της παρούσης με ΟΛΟΥΣ τους κανόνες υγιεινής.
 9. Ειδικά Κρατικά Κέντρα υγειονομικής παρακολούθησης αστέγων και χρηστών τοξικών ουσιών, πολύ κοντά στους τόπους κατάκλισης και διαμονής, επανδρωμένα με το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παθολόγους, γυναικολόγους κ.ο.κ.)
 10. Στα κτήρια κατάκλισης και διαμονής, θα λειτουργούν εστιατόρια και καφετέριες, στα οποία θα εργάζονται οι ίδιοι οι φιλοξενούμενοι με την ανάλογη αμοιβή.
 11. Παροχή προνομίων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα προσλάβουν άτομα αυτής της κατηγορίας (π.χ. αποδέσμευση πληρωμής ασφαλιστικών ταμείων από τους εργοδότες, παροχή του 1/10 του μισθού αυτών των ατόμων από το Κράτος κ.α.)
 12. Δωρεάν νοσηλεία αυτών των ατόμων από Κρατικά Νοσοκομεία και δωρεάν Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Την ευθύνη για την καταγραφή αυτών των ατόμων, θα φέρει ο ΟΚΑΝΑ, οι ΟΤΑ και οι ανά περιοχή Δημοτικές Αστυνομίες. Οφείλουμε να τονίσουμε τον εξής διαχωρισμό:
ΑΣΤΕΓΟΙ: Συνάνθρωποί μας που βρέθηκαν σε δυσχερή οικονομική θέση και έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα, αναγκαζόμενοι να ζουν στον δρόμο. Δεν πρόκειται για χρήστες "ναρκωτικών".
ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ: Συνάνθρωποί μας που για τον οποιοδήποτε λόγο κατέληξαν στην χρήση "ναρκωτικών" και είτε ζουν στον δρόμο, είτε βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Τα προγράμματα ΔΕΝ περιλαμβάνουν οικονομικά ευκατάστατα άτομα και χρήστες κοκαΐνης (δεδομένου ότι αυτή είναι μία ιδιαίτερα ακριβή ουσία και ο χρήστης θα πρέπει να είναι οικονομικά ευκατάστατος για να κάνει χρήση αυτής).

Τον γενικό διαχωρισμό μεταξύ "σκληρών" και "μαλακών" ουσιών, τον θεωρούμε αν μη τι άλλο... γελοίο. Για εμάς υπάρχουν τα φυσικά και τα χημικά "ναρκωτικά". Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μερική αποποινικοποίηση των "ναρκωτικών". Δηλαδή (για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις):
 1. Χορήγηση ορισμένων ουσιών από συγκεκριμένα Κρατικά Κέντρα σε εξαρτημένα άτομα, αφού αυτά προσκομίσουν σχετική ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο.
 2. ΑΜΕΣΗ αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών με θέσπιση ειδικού πλαφόν κατοχής ποσότητας χρήσης.
 3. Δημιουργία 4ων βασικών Κέντρων Χορήγησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης με Κρατική Μέριμνα.
Είναι καιρός να αποκτήσει ένα ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ πρόσωπο το Ελληνικό Κράτος. Η ΕΛ.ΠΟΛ. δεσμεύεται να βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη.

Γεώργιος Δουρμούσης - Μεταξάς
Δ/ντης Οργανωτικού, Δράσης και Ιδεολογικού ΕΛ.ΠΟΛ.

Περί λαθρομετανάστευσης και παραεμπορίου (θέσεις ΕΛ.ΠΟΛ.)

Είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι η Ελλάς διέρχεται σοβαρής κοινωνικο-οικονομικής κρίσης τα τελευταία δώδεκα (12) χρόνια. Πρόκειται για μία κατάσταση η οποία έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από το 1978 και επιδεινώθηκε το 1986. Φτάνοντας στο 2011, διαπιστώνουμε την κατακόρυφη πτώση της οικονομικής στήριξης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε μία περίοδο που το Ελληνικό Κράτος έχει ανάγκη εσόδων, όχι τόσο λόγω οικονομικής κρίσης (που έτσι κι αλλιώς δεν υφίσταται επί της ουσίας της) όσο λόγω ανάγκης αποπληρωμής εξωτερικών χρεών. Η οικονομική καμπάνια των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, απέφερε περισσότερα έξοδα από έσοδα. Αν αναλογιστεί κανείς την διαφημιστική εκστρατεία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και προσθέσει και τους τόκους των δανείων που πρόσφατα έλαβε η χώρα από το ΔΝΤ, μιλάμε πλέον για την πλήρη αποσύνθεση του κρατικού… «κορβανά».

Στόχο έχουν αποτελέσει τα χαμηλών εισοδημάτων εμπορικά καταστήματα, ενώ από την άλλη δίνεται ώθηση στις πολυεθνικές και τις θυγατρικές πολυεθνικών. Τα μεγάλα super markets, έχουν κυριολεκτικά καταποντίσει τον μανάβη της γειτονιάς. Ωστόσο, γίνεται και το αντίθετο: ο λαθρομετανάστης, κλείνει τα καταστήματα. Κάθε γωνιά μιας αστικής περιοχής, «κρύβει» κι έναν μουσαμά στα πλακάκια γεμάτο cd, τσάντες, πορτοφόλια, ρούχα και άλλα μικροαντικείμενα της καθημερινότητας σε πραγματικά εξευτελιστικές τιμές. Άλλες φορές προϊόντα παράνομων βιοτεχνιών (η πλ. Αττικής, τα Θυμαράκια και τα Πατήσια στην Αθήνα, το κέντρο και ο Βαρδάρης στην Θεσσαλονίκη βρίθουν από αυτές) κι άλλες φορές προϊόντα εγκλήματος (κλοπιμαία), χωρίς τιμολόγια και χωρίς εισφορά στο Κράτος. Κι όμως… αντί να χτυπηθεί αυτή η πληγή, την πληρώνουν οι καταστηματάρχες. Ποιοι πλουτίζουν; Όσοι στέλνουν στους δρόμους όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες με αυτά τα αντικείμενα. Ποιος χάνει; Το Κράτος κι ο Έλληνας πολίτης.

Τα διαφυγόντα κέρδη για το Κράτος από αυτήν την ιστορία, αγγίζουν τα 30 δις τον χρόνο. Σε όλα αυτά να βάλουμε και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν εισπράττουν δεκάρα τσακιστή για τον τεράστιο όγκο των λαθρομεταναστών που εργάζονται στην χώρα. Στην ουσία όμως το οικονομικό χτύπημα είναι τριπλό. Από την μία το Κράτος δεν εισπράττει ΦΠΑ, από την άλλη τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εισπράττουν τα ανάλογα και σαν «κερασάκι στην τούρτα» όλοι οι λαθρομετανάστες περιθάλπονται… ΔΩΡΕΑΝ!!! Το σύνολο ουσιαστικά της ζημιάς, ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 200 δις περίπου το χρόνο. Να προσθέσουμε σε όλα αυτά και τα χρήματα που εξάγουν οι λαθρομετανάστες στην πατρίδα τους από την Ελλάδα και ανέρχονται στα 9,5 δις τον μήνα, αγγίζουμε αισίως τα 314 δις € τον χρόνο και το Κράτος… απλά ενισχύει αυτήν την απώλεια αντί να την ελέγχει.

Αυτού του είδους η πολιτική, δεν μπορεί να σταθεί αν θέλουμε να διορθώσουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Τα μέτρα πρέπει να είναι άμεσα:
 1. Άμεση καταγραφή ΟΛΩΝ των μεταναστών και λαθρομεταναστών που υπάρχουν στην χώρα με χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσης τους 3εις μήνες.
 2. Άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών.
 3. Δημιουργία συνθηκών οικονομικής ελάφρυνσης για εταιρείες που απασχολούν Έλληνες υπαλλήλους.
 4. ΑΜΕΣΗ φορολόγηση των προϊόντων που πωλούνται στους… «μουσαμάδες» με 25% ΦΠΑ.
 5. Πάταξη των παρανόμων βιοτεχνιών και ποινές φυλάκισης συν προστίμων στους ιδιοκτήτες τους.
 6. Μείωση του ΦΠΑ στο 21% για όλα τα καταστήματα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών ακινήτων που φιλοξενούν ή μισθώνουν ακίνητο σε κάθε είδους μετανάστη για τα πρόσωπα που κατοικούν εκεί και το ποσό που εισπράττουν. (το σύστημα αυτό, έχει αποδώσει στην Ισπανία)
 8. ΑΜΕΣΗ ιατρική εξέταση ΟΛΩΝ των μεταναστών κάθε είδους (οικονομικούς ή μη), και απέλαση των ασθενούντων από κολλητικές ή άλλες επικίνδυνες ασθένειες.
 9. Χρέωση σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης για τους μη ασφαλισμένους.
 10. Αύξηση της φορολογίας στα χρήματα που βγαίνουν προς το εξωτερικό από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τράπεζες και στα ειδικά κέντρα διακίνησης χρημάτων.
 11. Αύξηση των ελέγχων στα σύνορα και παράλληλη αύξηση των συνοριοφυλάκων με αποσπάσεις περισσευούμενων δημοσίων υπαλλήλων και κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης.

Αυτά και άλλα μέτρα για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής αλλά και των διαφυγόντων χρημάτων βρίσκονται στην ατζέντα της Ελλήνων Πολιτείας – ΕΛ.ΠΟΛ. Όταν υπάρχουν τρόποι εξοικονόμησης χρημάτων, δεν υπάρχει λόγος η χώρα να καταφεύγει σε υψηλότοκους δανεισμούς. Εννοείται πως στις άμεσες προτεραιότητες του κόμματος βρίσκεται και η διεκδίκηση των χρωστούμενων από Γερμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, Αλβανία κ.ο.κ. Θέλουμε μία Ελλάδα με αξιοπρέπεια και θα την διεκδικήσουμε.

Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξάς
Δ/ντης Οργανωτικού, Δράσης και Ιδεολογίας ΕΛ.ΠΟΛ.

Αντισυνταγματικός ο Νόμος Καστανίδη

Κι αφού δεν πρόλαβε καλά - καλά να στεγνώσει η μελάνη του τυπογραφείου από τον περιβόητο πια "Λαθρονόμο", ήρθε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (!!!) να ξαναταράξει τα νερά, δημιουργώντας νέο χάσμα και νέα προβλήματα. Αυτήν τη φορά, χρέος Ιεράς Εξέτασης ανέλαβε το εν λόγω Υπουργείο (ΥΔΔΑΔ), με τον Υπουργό, Χάρη Καστανίδη. Η Νέα Ιερά Εξέταση της Κυβέρνησης, εξαπολύει νέο "κυνήγι μαγισσών", με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί, αφού ορίζει ότι θα διώκονται ποινικά όσοι... εκδηλώνουν "ξενοφοβία". Εκτός του ότι ο Νόμος αυτός παραμένει ασαφής ως προς τον όρο "ξενοφοβία", αφού δεν δίδει σαφή ορισμό, εν συνεχεία "διατάσσει" τα Δικαστικά όργανα να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως (!!!) σε απαγγελία κατηγοριών.


Χάρης Καστανίδης (ΥΔΔΑΔ)
 
Πριν περάσουμε να δούμε τις λεπτομέρειες του Υπο Συζήτηση Νομοσχεδίου, ας δούμε ποιος είναι ο... κύριος Υπουργός: Ο Χάρης Καστανίδης, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1956  στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο και εργάσθηκε ως Δικηγόρος. Αυτός ο... ζωφερός απόγονος του Λυσία (του οποίου τα κόκκαλα θα τρίζουν τώρα), διετέλεσε μέλος του ΠΑ.ΣO.Κ. από το 1974 και στέλεχος του Φοιτητικού Κινήματος στη Θεσσαλονίκη (1974-78) Το 1984 εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣO.Κ Επανεξελέγη το 1990, το 1994 και το 1996 (είναι να αναρωτιέται κανείς, το πότε έβρισκε χρόνο να ασκεί τα δικηγορικά του καθήκοντα... αλήθεια... το έχει δει ποτέ η δικαστική αίθουσα;;; ) Τι άλλο έκανε ο κ. Καστανίδης; Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης από 25/7/85 έως 25/4/86 Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από 9/9/88 έως 18/11/88 και από 18/11/88 έως 29/11/88 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από 15/9/95 έως 22/1/96 Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών από 22/1/1996 έως 2/9/97 οπότε και παραιτήθηκε Εξελέγη βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης με το ΠΑ.ΣO.Κ. στις εκλογές του 1981, του 1985, του 1989 (Ιουνίου και Νοεμβρίου), του 1990, του 1993, του 1996 και του 2000. (πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=89281).
Το νέο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, κατατέθηκε εχθές (22/02/2011), κι έχει τον πομπώδη τίτλο: «Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου». (στο ποινικό δίκαιο δεν έχει μεταπτυχιακό ο κ. Καστανίδης; ) Ποιοι οι λόγοι που ώθησαν την Φασιστική Κυβέρνηση Μινέϊκο (βλ. Γιωργάκης Παπανδρέου - πάντα Γιωργάκης αφού από πολιτικό ανάστημα... είναι βρύο...) Το δε σκεπτικό είναι... μάλλον παιδαριώδες: "...να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προσέγγιση του ποινικού δικαίου των κρατών-μελών αναφορικά με την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των εκδηλώσεων ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και των εγκλημάτων που τελούνται με τέτοια κίνητρα...'"  Το ποια είναι τα... εγκλήματα... παραμένει άγνωστο. Ποινικοποιούνται δε "ορισμένες μορφές ρατσισμού και ξενοφοβίας". Ποιες είναι αυτές οι μορφές; ΚΑΝΕΙΣ δεν γνωρίζει να πει. Προφανώς αφήνεται ανοιχτό ΚΑΘΕ ενδεχόμενο, ώστε να καταδικάζονται "στοχοποιημένοι" κύκλοι και άτομα.

Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου σύμφωνα με την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 και την από 7 Μαρτίου 1966 Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 494/1970.

Παρατηρήσεις: Τα άρθρα 1 και 2 του 2008/913/ΔΕΥ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32008F0913%3AEL%3AHTML), ενώ καθορίζουν σαφώς τον ρατσισμό και τις "εγκληματικές" ενέργειες που προκύπτουν, δεν αναφέρει πουθενά την "ξενοφοβία" ως μέσον αγανάκτησης του πολίτη απέναντι στην εγκληματικότητα που προέρχεται από (λαθρο)μεταναστευτικές ομάδες. Οι Έλληνες, έχουν υψηλή την αίσθηση και την υποχρέωση της φιλοξενίας, αλλά ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΝ μπροστά στην ολοένα και αυξανόμενη εγκληματικότητα κι αυτό είναι που προκαλεί "ξενοφοβία".

Άρθρο 2 Έννοια όρων
Στον παρόντα νόμο, ο όρος «εχθροπάθεια» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην εξωτερίκευση αισθημάτων μίσους και αντιπαλότητας.
Ο όρος «θρησκεία» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος γενικά σε πρόσωπα τα οποία προσδιορίζονται βάσει θρησκευτικής πίστης ή άλλων περί την πίστη  πεποιθήσεων.

Παρατηρήσεις: Η θρησκεία είναι... "πρόσωπα" για τον Νόμο αυτόν κι όχι ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟ!!! Πρόκειται για ΚΑΤΑΦΟΡΗ υποβάθμιση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της εσώψυχης συνειδητότητας του θρησκευόμενου ατόμου.

Άρθρο 3
1. Όποιος από πρόθεση, δημόσια προφορικά ή διά του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά ομάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισμό, ή κατά πραγμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή χιλίων έως πέντε χιλιάδων (1.000 – 5.000) ευρώ.
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου είχε ως άμεσο επακόλουθο την τέλεση εγκλημάτων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τριών έως δέκα χιλιάδων (3.000 – 10.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3. Όποιος συνιστά ή συμμετέχει σε οργάνωση, οι δραστηριότητες της οποίας με οποιαδήποτε μορφή εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη.

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για το ΠΛΕΟΝ Αντισυνταγματικό άρθρο του Νόμου, αφού το Σύνταγμα ορίζει ΣΑΦΩΣ:
Άρθρο 14, παρ. 2: "O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθε άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται."
Άρθρο 14 παρ. 3: "H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλoφoρία είτε ύστερα από αυτή, απαγoρεύεται. Kατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία τoυ εισαγγελέα, μετά την κυκλoφoρία:α) για πρoσβoλή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,β) για πρoσβoλή τoυ πρoσώπoυ τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας,γ) για δημoσίευμα πoυ απoκαλύπτει πληρoφoρίες για τη σύνθεση, τoν εξoπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την oχύρωση της Xώρας ή πoυ έχει σκoπό τη βίαιη ανατρoπή τoυ πoλιτεύματoς ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας τoυ Kράτoυς,δ) για άσεμνα δημoσιεύματα πoυ πρoσβάλλoυν oλoφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις πoυ oρίζει o νόμoς."
Άρθρο 5 παρ. 3: "Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος." (σ.σ. στην προκειμένη περίπτωση, ο Νόμος είναι... ασαφής..."
Άρθρο 5 παρ. 5: "Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας..."
Άρθρο 5Α παρ. 2: "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19." (σ.σ. Το Άρθρο 9 του Ελλην ικού Συντάγματος αναφέρεται στο ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ της κατοικίας και της ιδιωτικής ζωής, ενώ το Άρθρο 19, αφορά το ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ της αλληλογραφίας. Αυτά, ο Νόμος Καστανίδη, επιχειρεί να τα καταρρίψει)

Άρθρο 4
1. Όποιος δημόσια προφορικά ή διά του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, εγκωμιάζει ή αρνείται ή εκμηδενίζει τη σημασία εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή των εγκλημάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945 και η πράξη αυτή στρέφεται κατά ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισμό κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρηματική ποινή χιλίων έως τριών χιλιάδων (1.000 – 3.000) ευρώ.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται τα εγκλήματα αυτά να έχουν αναγνωριστεί με αμετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου.

Παρατηρήσεις: Το εν λόγω άρθρο, κάνει αναφορά στην... ΠΑΡΟΧΥΜΕΝΗ συμφωνία του Λονδίνου, η οποία αναφέρεται στην ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ Ευρώπη κι έχει ως κέντρο αναφοράς την προηγούμενη δράση των Δυνάμεων του Άξονα! Φαίνεται πως για τον κ. Καστανίδη... ο Φύρερ ζει ανάμεσά μας...

Άρθρο 5
Για τη μέσω του διαδικτύου τέλεση των εγκλημάτων του παρόντος νόμου απαιτείται: α) ο δράστης να είναι σωματικώς παρών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν για τη πράξη του χρησιμοποιεί υλικό που φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής στην Ελλάδα, ή β) το υλικό που χρησιμοποιεί ο δράστης να φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής που βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι σωματικώς παρών στην Ελλάδα.

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για ΚΑΤΑΦΟΡΗ παραβίαση των προαναφερομένων άρθρων του Συντάγματος

Άρθρο 6 Ευθύνη νομικών προσώπων
1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 3 και 4 τελέσθηκε μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού με βάση εξουσία εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
i) διοικητικό πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
ii) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας για χρονικό διάστημα από έναν έως έξι μήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστημα,
iii) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Το διοικητικό πρόστιμο του στοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής του νομικού προσώπου οι κυρώσεις των στοιχείων ii και iii μπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα.
2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
- διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
- οι προβλεπόμενες στα στοιχεία ii και iii, για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.
4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου και η τυχόν υποτροπή του. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) (Α’ 45).
5. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερομένων σ’ αυτές φυσικών προσώπων.
6. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, για υποθέσεις στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού προσώπου, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 2 και του κοινοποιούν τις εκδιδόμενες σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Παρατηρήσεις: Καστανίδη... το μεγαλείο σου!!! Οι ποινικές κυρώσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, θυμίζουμε ότι φέρονται εναντίον ενός πληθυσμού (τον Ελληνικό), ο οποίος ΜΑΣΤΙΖΕΤΑΙ κυριολεκτικά από την ΑΝΕΡΓΙΑ και την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, εξ αιτίας της ξεδιαντροπιάς των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - ΝΔ οι οποίες εξέθεσαν σε κίνδυνο την χώρα κι αντί να προσπαθήσουν έστω και τώρα να την σώσουν... καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ν' ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ την ΔΙΚΑΙΗ αγανάκτηση του Έλληνα και την (σεφέστατα) δικαιολογημένη αντίδρασή του απέναντι σε εκείνο που ευθύνεται για την Ανεργία και την Εγκληματικότητα: τους (λαθρο)μετανάστες και τις Κυβερνήσεις. Ο λαός αφοπλίζεται και μένει "γυμνοίς χερσί" ν' αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες.

Άρθρο 7
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 παρ. 3 ΠΚ, που προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α 241/26.11.2008), τροποποιείται ως εξής: Η τέλεση της πράξης λόγω εχθροπάθειας κατά ομάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισμό συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

Παρατηρήσεις: Πώς ακριβώς ορίζεται η "εχθροπάθεια"¨, δεδομένου ότι το Άρθρο 2 του παρόντος Νόμου είναι ασαφές; Αν κάποιος αλλοεθνής, έρθει και με χτυπήσει επειδή είμαι άλλης θρησκείας ή εθνότητας μέσα στο κέντρο της Αθήνας, θα καταδικαστεί; Οι Ισλαμιστές που χτύπησαν Έλληνες στην πλατεία Αττικής προ μηνών... θα καταδικαστούν; Αν ναι, ποιος θα τους απαγγείλει κατηγορίες; Τα εν λόγω εγκλήματα, έχουν αναδρομική ισχύ; Τώρα που βγαίνει αυτός ο Νόμος, ποιον θα προφυλάσσει από ποιον; Σε τι πλαίσιο; κάτω από ποιες προϋποθέσεις; ΚΑΝΕΙΣ δεν γνωρίζει. Η προχειρότητα, η αθλιότητα και ο ανθελληνισμός, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ!!!

Άρθρο 8
Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας έχουν και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υπό οποιοδήποτε συμβουλευτικό καθεστώς στον κατάλογο που τηρείται από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Παρατηρήσεις: Τα Τεμένη που δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο... καλύπτονται δηλαδή; Στον κατάλογο δεν συμπεριλαμβάνονται τα Σωματεία και οι Σύλλογοι Μή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Άρθρο 9
Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται ο νόμος 927/1979 και το άρθρο 39§4 του νόμου 2910/2001.

Παρατηρήσεις: Ο Νόμος 927/1979 (απομεινάρι του αντιχουντικού μίσους) είναι ΕΠΙΣΗΣ Αντισυνταγματικός!!! Ωστόσο, βάσει αυτού καταδικάστηκαν οι:
1.   Ζαφειρόπουλος Δημήτριος του Κων/νου
2.   Γεωργίου Θεόδωρος
3.   Χατζηγώγος Θεόδωρος του Νικολάου
Διότι: "Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στην Αθήνα την 12-3-2006, ενεργούντες από κοινού, δημοσίως δια του τύπου και δια γραπτού κειμένου εξέφρασαν ιδέες προσβλητικές κατά ομάδος προσώπων λόγω της εθνικής καταγωγής και του θρησκεύματος των προσώπων αυτών, και συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, τυγχάνοντας ο 1ος τούτων εκδότης και διευθυντής της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»" (ο Νόμος αυτός ΠΑΛΙ παραβίαζε το Σύνταγμα στα προαναφερόμενα άρθρα)

Άρθρο 10
 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στα πλαίσια αυτού του Νόμου, δεν αποσαφηνίζεται αν οι πράξεις "ξενοφοβίας" είναι από ή προς τους Έλληνες ή τους αλλοεθνείς κατοίκους της Ελλάδας. Αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι ΠΡΟΣ τους αλλοεθνείς, αφήνοντας έτσι τις σχετικές βίαιες πράξεις (λαθρο)μεταναστών προς τους Έλληνες... ατιμώρητες. Ουσιαστικά ο Νόμος επιτρέπει τους "ξένους" να διαπράττουν ρατσιστικά εγκλήματα προς τους Έλληνες και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την άμυνα των Ελλήνων απέναντι στην βιαιότητα των αλλοεθνών... ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!!!

Τέλος, ο Νόμος αποτελεί ΚΑΤΑΦΟΡΗ παραβίαση του Συντάγματος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης και παράλληλα απαγορεύει την ελευθερία της έκφρασης και του "ελευθέρως εκφράζεσθαι περί του σκέπτεσθαι". Ως εκ τούτου, η Ελλήνων Πολιτεία - ΕΛ.ΠΟΛ. τάσσεται ΚΑΤΑ του Νόμου Καστανίδη.

Γεώργιος Δουρμούσης - Μεταξάς
Δ/ντης Οργανωτικού, Δράσης και Ιδεολογικού
Ελλήνων Πολιτείας - ΕΛ.ΠΟΛ.

Κάρτα του Πολίτη: Η αρχή του τέλους της ελευθερίας

Εδώ και αρκετούς μήνες η Ελληνική κοινωνία ταλανίζεται από την προσπάθεια της κυβέρνησης (;;; ) να επιβάλλει σαν καλολαδωμένη μηχανή την λεγόμενη Κάρτα του Πολίτη. Τα βασικά ερωτήματα είναι: τι είναι αυτή η Κάρτα του Πολίτη; τι περιλαμβάνει; πρέπει να την πάρουμε; μας φακελώνει; Μια σειρά ερωτημάτων που στην ουσία και το βάθος τους δεν έχουν απαντηθεί από κανένα πολιτικό κόμμα. Με αυτό το κείμενο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία όσο το δυνατόν πιο κατατοπιστική προσέγγιση στο θέμα.

Κάρτα του Πολίτη

Η Κάρτα του Πολίτη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόκειται να αντικαταστήσει την ταυτότητα και να συγκεντρώσει μέσα στο microchip που θα φέρει όλα εκείνα τα έγγραφα που αφορούν την προσωπική οικονομική και όχι μόνο ζωή του κατόχου της. Επί λέξει, το ΥΠΕΣ αναφέρει μεταξύ άλλων: "... Παράλληλα, οι δυνατότητες που προσφέρει η Κάρτα Πολίτη θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκ μέρους τους επέκταση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων καινοτομικών υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Τέτοιες δράσεις εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν την ασφαλή πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κ.λπ." με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αν και κατά βάση, αυτό που μας λέει είναι ότι η κάθε ιδιωτική επιχείρηση, μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα με άνεση και νομιμότητα. Αυτό συνεπάγεται ότι κι ο κάθε ένας από τους υπαλλήλους μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Ποιος όμως μπορεί να διασφαλίσει την μη διαρροή τους;

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τώρα, πρόκειται για μία κάρτα διαστάσεων πιστωτικής κάρτας και θα περιλαμβάνει microchip που θα εμπεριέχει τις πληροφορίες του κατόχου. Το ΥΠΕΣ, επιμένει  ότι: "...επισημαίνουμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση στις προθέσεις μας να περιληφθούν στην Κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και στοιχεία." Η ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, τονίζει ότι όλα θα γίνουν βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με δεσμεύσεις έναντι της Ε.Ε. Το θέμα είναι πως σε αυτό, εμπλέκεται και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της οποίας η στάση για το θέμα των ταυτοτήτων με πρωτοστάτη τον κ. Δαφέρμο, ήταν λίαν επιεικώς αχαρακτήριστη. Το ΥΠΕΣ, επιμένει ότι ο σχεδιασμός του όλου εγχειρήματος, βασίζεται στην διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία και σε απόλυτα επιστημονική κατάρτιση. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι το γεγονός ότι στις ΗΠΑ που εφαρμόζονται οι Κάρτες του Πολίτη σημειώθηκε υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Ποιος λοιπόν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα συμβεί το ίδιο κι εδώ;

Γιάννης Ραγκούσης, Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η έκδοση της κάρτας θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα εκδοθεί για πολίτες άνω των 18 ετών και στη δεύτερη φάση για τις ηλικίες 12 έως 18 ετών. Κατά προτεραιότητα, στο πλαίσιο Κοινοτικού Κανονισμού θα εκδοθεί η Κάρτα του Μετανάστη, μέχρι τον Μάιο του 2011. Το κόστος της κάθε κάρτας ανέρχεται στο ποσό των 5€, το οποίο θα καλυφθεί από Κοινοτικά κονδύλια.

Με μία πρώτη ματιά, θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα καλό εγχείρημα που αποτρέπει την γραφειοκρατία και είναι ένα εργαλείο εξυπηρέτησης. Είναι όμως έτσι; Μπορεί το ΥΠΕΣ να επιμένει ότι στην κάρτα δεν θα εμπεριέχονται άλλα στοιχεία πλην του ΑΦΜ, των στοιχείων ταυτότητας και του ΑΜΚΑ, όμως ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Εκτός αυτού πρόκειται για άλλο ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν θα μπούμε στην διαδικασία του "επάρατου" 666, διότι αυτό είναι μία άλλη υπόθεση (μιλάμε για τα bar codes τύπου ΕΑΝ και UPC) που χρήζει άλλης αναλύσεως. Θα μείνουμε στο καθαρά πολιτικό κομμάτι.

Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Η Κάρτα του Πολίτη, αποτελεί κι αυτή ένα είδος του ηλεκτρονικού φακελώματος. Ως τέτοιο μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί αφού εμπεριέχει προσωπικά στοιχεία του κατόχου. Εκείνο όμως που είναι πιο σημαντικό όλων, είναι το ότι αποτελεί τον πρόδρομο του ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ηλεκτρονικού φακελώματος τύπου Viochip. Δηλαδή το εμφυτεύσιμο microchip, το οποίο προωθείται από την Digital Angel Corporations, θυγατρική της Digital Solutions Corporations, σε συνεργασία με την National Security Agency (NSA). Ουσιαστικά προσπαθούν να φέρουν με το μαλακό το πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα και μάλιστα με χαζές δικαιολογίες του τύπου "αποφυγή της γραφειοκρατείας".

Ως "Ελλήνων Πολιτεία", μας είναι αδύνατον να αποδεχθούμε την Κάρτα του Πολίτη, για τους παραπάνω λόγους. Εκτός αυτών, την ΑΠΟΛΥΤΗ εξασφάλιση του κατόχου σε θέματα διαρροής πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να την εγγυηθεί κανείς. Μην ξεχνάμε ότι το... "ηλεκτρονικό έγκλημα" είναι ΠΑΝΤΑ 3 βήματα μπροστά από τον Νόμο... ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να διασφαλίσει τίποτα υπέρ του κατόχου... Επομένως... ΟΧΙ στην Κάρτα του Πολίτη, ΟΧΙ στο ηλεκτρονικό φακέλωμα!!!

Ελλήνων Πολιτεία: Ιδρυτική Διακήρυξη

     Αθήνα, 03/11/2010“ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ”


Έλληνιδες, Έλληνες

Την ώρα που η Ευρώπη αναζητά λύσεις για την οικονομική κρίση, η πατρίδα μας βρίσκεται στη πιο δύσκολη περίοδο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κατάστασης που βιώνουν όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

Αυτήν την ώρα είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη η δημιουργία μιας νέας δύναμης στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Μία νέα δύναμη απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και αναγκασμένη να φέρει εις πέρας όλες τις δυσκολίες που έχουν προκύψει από τα λάθη ενός πολιτικού συστήματος που εξακολουθεί να μην ασκεί πραγματική πολιτική. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο.

Οι αλλαγές που θέλει να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση Παπανδρέου, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους μπορεί να είναι σε σωστό δρόμο. Δεν θα επιτύχουν όμως όταν οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με την πλειοψηφία της κοινωνίας. Ο περισσότερος κόσμος βιώνει σαν να έχει εισβάλλει ένας κλέφτης μέσα στο σπίτι του και οι κόποι για τον κάθε πολίτη έχουν γίνει τιμωρία επειδή το κράτος οχυρώθηκε πίσω από λόγια ψεύτικα μεγάλα.

Με ψέματα, μικροπολιτικές και ομάδες συμφερόντων, οι πολλοί δηλαδή ο λαός βρέθηκε να είναι το θύμα ενός πολιτικού συστήματος που δεν έχει ελπίδα, δεν έχει όραμα και δεν σέβεται την ιστορία. Και όποιος δεν σέβεται την ιστορία του δεν έχει μέλλον.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με όρους μονοκομματικής δημοκρατίας επέβαλλε στο λαό την τιμωρία επέβαλλε ένα μνημόνιο, χωρίς να σκεφτεί το μέλλον των Ελλήνων, χωρίς καν να εξετάσει τους όρους και το κυριότερο χωρίς να τιμωρήσει τους υπεύθυνους που έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Και πώς να το κάνει, αφού σε αυτό το χείλος του γκρεμού η χώρα βρέθηκε από τα επαναλαμβανόμενα λάθη τους και από τις υπόγειες διαδρομές ανάμεσα στα μεγάλα συμφέροντα και τους τυχόν εμπλεκόμενους πολιτικούς.

Κανείς δεν είδε, κανείς δεν άκουσε και κανένας δεν τιμωρήθηκε για τις ασέλγειες πάνω στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Όλοι οι πολίτες έγιναν θύματα των λαμογιών της εξουσίας, τους άδειασαν μία με το Χρηματιστήριο και στη συνέχεια τους έδωσαν τη χαριστική βολή με το άδειασμα των χρημάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η μισή Ελλάδα αγοράστηκε από την SIEMENS και η άλλη μισή βρέθηκε να χρωστάει στις τράπεζες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 1981 αφού διόγκωσε το κράτος στην πρώτη δεκαετία του ’80 και τακτοποίησε τους δικούς του παρέδωσε την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία και εκεί που όλοι περιμέναμε την επανίδρυση του κράτους είδαμε τα λαμόγια να πέφτουν στο μέλι χωρίς δισταγμό και όρια. Αφού είδαμε να χτυπάνε τα τιμημένα γηρατειά έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, είδαμε να σκάνε τα λάστιχα των αγροτών στις Εθνικές οδούς φτάσαμε στο γεγονός να μπαίνει στη φυλακή μία συμβασιούχος επειδή εκείνη δεν ενέδωσε στα κελεύσματα της εξουσίας. Και τώρα φτάσαμε να μιλάμε για τεμπέληδες στο δημόσιο, για κλέφτες πολίτες που δεν πλήρωναν τους φόρους τους και για επιχειρηματίες που δεν κατέβαλλαν τις εισφορές των εργαζομένων τους. Δεν μπορεί για όλα αυτά να φταίνε οι Έλληνες πολίτες και οι πολιτικοί να κρύβονται πίσω από εξεταστικές μαϊμού. Δεν μπορεί να μπήκε το κράτος μέσα και οι υπηρέτες της εξουσίας να τα έχουν όλα και να ξεχνούν τις χάρες που έκαναν στο βωμό μίας ψήφου. Τις αμέτρητες κλήσεις δεν τις έσβησε ο πολίτης, τα αμέτρητα ραβασάκια για διορισμούς δεν τα έκανε μόνος του ο πολίτης και εντέλει σε αυτό το πάρτι του «μαζί τα φάγαμε» δεν ήταν παρόντες όλοι οι Έλληνες.

Λίγους μήνες πίσω, την 5η Μαΐου του 2010 η χώρα μας παραδόθηκε άνευ όρων σε ξένα συμφέροντα, στο βωμό μιας χρεοκοπίας στην οποία πέρα από την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων Πολιτών διακυβεύονται ο Εθνικός πλούτος και η εδαφική μας ακεραιότητα.

Αποφασίζουμε λοιπόν και σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος να προχωρήσουμε στην ίδρυση του κόμματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ή ΕΛ.ΠΟΛ. ακριβώς επειδή η άρνηση μας να δεχτούμε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση για τη σωτηρία της πατρίδας μας αναγκάζει να επιστρατεύσουμε τον πατριωτισμό που επικαλείται το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος.

Η άρνηση μας για την τακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και σε συνδυασμό  μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής που απλώς είναι χειροκροτητές ή αποδέκτες πολιτικών αποτελεσμάτων, είναι οριστική γιατί οδηγούν τους Έλληνες πολίτες να αποδεχθούν ότι δεν υπάρχει  άλλος δρόμος. ΟΧΙ κύριοι της εξουσίας υπάρχουν λύσεις, υπάρχει άλλος δρόμος.

Ο δρόμος βέβαια είναι ανηφορικός, έχει πολλές παγίδες και οι ξένες δυνάμεις θα περιμένουν να ζητήσουμε πάλι την όποια βοήθεια τους. Για να τη ζητήσουμε όμως θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια νέα πολιτική, με νέο όραμα με νέες αναπτυξιακές δομές και να αλλάξουμε όλα όσα μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού.

Λίγους μήνες πριν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών έδωσε την απάντηση του στις κάλπες με την μεγάλη αποχή. Τα κόμματα προχώρησαν σε αναλύσεις, είδαν το πρόβλημα αλλά το αφήνουν παρακαταθήκη για τον επόμενο αρχηγό τους. Μας είπαν ότι κινδυνεύει η Δημοκρατία μας αλλά για ποια δημοκρατία μιλάμε; Για εκείνη την δημοκρατία των άδειων ταμείων, την δημοκρατία του παρασιτικού συνδικαλισμού και τη δημοκρατίας της σιωπής όπου οι βουλευτές δεν έχουν το δικαίωμα να καταψηφίσουν ένα νομοσχέδιο;

Για ποια λοιπόν δημοκρατία όταν όλοι οι τομείς της παραγωγής στη πατρίδα μας έχουν παραδοθεί στις επιταγές και τις συμφωνίες των κομμάτων που κυβέρνησαν και συναίνεσαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη ψήφο των πολιτών αλλά χωρίς τους πολίτες.

Δημιουργούμε σήμερα έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, το κόμμα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» σεβόμενοι τον ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ τον οποίο θέλουμε στο ίδιο τραπέζι διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων της  κοινωνίας.

Δεν νοείται κυβερνήτης ενός τόπου να αγνοεί τις αρχές, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του. Βρισκόμαστε σε μία γωνιά του πλανήτη όπου οι προκάτοχοι μας μεγαλούργησαν έδωσαν τα φώτα τους σε όλη την ανθρωπότητα και αντί να απαιτούμε από όλη τη υφήλιο τον σεβασμό της, με τις αγκυλώσεις μας χρεοκοπήσαμε σε όλα. Σε ένα όμως μόνο δεν χρεοκοπεί ο άνθρωπος «στη δύναμη του να αλλάζει τον ρου της ιστορίας».

Αυτόν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε, δημιουργούμε το κόμμα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για να χτίσουμε τη ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΧΙ  αυτή που ονειρεύονται οι «αγορές» και οι «οίκοι αξιολόγησης». ΟΧΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ χωρίς την ΘΡΑΚΗ, χωρίς τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, μία ΕΛΛΑΔΑ με μισθούς να φτάνουν στο μέλλον αισίως τα πεντακόσια ευρώ, μία ΕΛΛΑΔΑ με πεθαμένη την περιφέρεια, μία ΕΛΛΑΔΑ  όπου ο ανήμπορος πολίτης δεν θα έχει ούτε τα φάρμακα του να πάρει, μία ΕΛΛΑΔΑ όπου οι δρόμοι των πόλεων θα είναι γεμάτοι τραστ και πολυεθνικές και η καλημέρα θα είναι μία άγνωστη λέξη στο λεξιλόγιο μας.

Με τη διακήρυξη της η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» παραδίδει άμεσα στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ και το καταστατικό της προς έγκριση και ζητά με ευθύνη όλων των Ελλήνων πολιτών να βάλουν τέρμα στο κατήφορο της πατρίδας μας.

Χρηματοδότες αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι οι Έλληνες Πολίτες. Όλοι μαζί μπορούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι σαν λαός κάναμε κατορθώματα γιατί όχι να μην το κάνουμε και τώρα. 

Από το καταστατικό μας και την διακήρυξη μας γίνεται σαφές ότι όλοι Έλληνες έχουν θέση στο κόμμα αυτό και προτεραιότητα μας είναι οι ευπαθής ομάδες των ανέργων πολιτών, των συμβασιούχων που χωρίς να το θέλουν βρέθηκαν σε μία άνευ προηγουμένου «ιδιότυπη ομηρία» και με τα τιμημένα ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ όπου το κάθε κόμμα έκανε και εκεί πελατειακή πολιτική.

Δεν θα αναλύσουμε στη διακήρυξη μας, όλες τις πτυχές της πολιτικής ζωής, θα τολμήσουμε όμως να δώσουμε ένα Κυβερνητικό πρόγραμμα γιατί στη Δημοκρατία κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει κανέναν. Δεν είμαστε λαϊκιστές, ούτε ερχόμαστε να τιμωρήσουμε κανέναν. Ερχόμαστε όμως να αποκαταστήσουμε την κοινωνική αδικία, να δώσουμε ελπίδα σε όλους όσους αναζητούν κοινωνική αλληλεγγύη και να τονώσουμε τον Εθνικό μας πλούτο.

Σε αυτή την προσπάθεια, όλοι έχουμε θέση, σε όλους  υπάρχει ρόλος και αν ο Ελληνικός λαός αποδεχθεί τη διακήρυξη μας και το καταστατικό μας τότε η ελπίδα που φέρει το περιστέρι στο έμβλημα του κόμματος μας θα φέρει και την πραγματική δημοκρατία.

Στις άμεσες προτεραιότητες μας, εάν οι Έλληνες πολίτες στηρίξουν την πολιτική μας είναι η προετοιμασία για ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ για το ΜΝΗΜΟΝΙΟ με το ερώτημα, ΈΝΑ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

Στις αμέσως επόμενες προτεραιότητες είναι η δημιουργία μίας ολιγομελούς Κυβέρνησης στην οποία θέση έχουν εκείνα τα πρόσωπα που έχουν σχέση με το αντικείμενο από την προσωπική τους εργασία.
      
ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Υπουργοί της Κυβέρνησης θα οριστούν άτομα που έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία των Αθηνών ή από άλλους διεθνής οργανισμούς. Στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα τοποθετηθεί Ανώτατος Δικαστικός Λειτουργός με πρωταρχικό σκοπό να αποκατασταθεί η ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης σε πράξεις και όχι σε υποσχέσεις. Στο υπουργείο Άμυνας θα έχουν σχέση οι στρατιωτικοί παράγοντες της χώρας με πρωτεύοντα ρόλο την αλλαγή τακτικής στα σώματα στρατού και την αποκατάσταση της Εθνικής μας υπερηφάνειας. Σε όλα τα υπουργεία, υπουργοί θα τοποθετηθούν όσοι σχετίζονται με το αντικείμενο του Υπουργείου. Επανέρχεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης με πρωταρχικό ρόλο την προστασία αυτών των δύο περιφερειών από τους κινδύνους που εγκυμονούν οι διεθνείς ισορροπίες στα Βαλκάνια.  
            ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΙΓΟΥΝ ΑΛΛΟ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης θα κληθεί να εφαρμόσει προγράμματα δημιουργώντας έσοδα από αναπτυξιακά προγράμματα δίνοντας προτεραιότητα στον Τουρισμό και στην πολιτική επαναπατρισμού κεφαλαίων Ελλήνων του εξωτερικού με προγραμματισμένες φοροαπαλλαγές.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΟΣΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΕΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Ρ.Τ. ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ.

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. (Εθελούσια προσφορά)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ Φ. Ε. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΟΜΟ ΘΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Η ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΕΡΓΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ.

ΜΕ ΝΟΜΟ ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ Η ΝΕΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ.

ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ.

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ SIEMENS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΧΩΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.

ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΝΑΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ  ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΘΙΓΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.
ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ. ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.

ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΘΕΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑ ΜΑΣ.  

ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.

ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΟΥΤΕ Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΕΙ Η ΙΔΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ.

ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

ΜΕ ΝΟΜΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟ Ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΘΑ  ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Μ. Μ. Ε. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΘΙΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ.

Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ  ΜΗΝ ΘΙΧΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

Σε όλα τα θέματα που προκύπτουν σκοπός της ιδρύσεως του κόμματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» είναι ο ανοιχτός διάλογος με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και η συμμετοχή και συνδιαμόρφωση της νέας αναπτυξιακής πορείας της ΕΛΛΑΔΑΣ με όλους τους κλάδους θεωρείται ως προϋπόθεση της λειτουργίας του κράτους.

Η ιδεολογία του κόμματος όπως προκύπτει και από το καταστατικό ιδρύσεως του κόμματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ και ως εκ τούτου με την παρούσα διακήρυξη ορίζεται ως ότι προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ειδικότερα ο ΕΛΛΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ. Με τον όρο πλουραλισμό νοούμε ότι στη πορεία για την ανάπτυξη της χώρας φωνή έχουν όλοι οι πολίτες. Οι πολλές απόψεις ακόμη και αυτές που έρχονται σε αντίθεση με τη διακήρυξη έχουν θέση στην κοινωνία. ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΥΣΗ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΕΤΥΧΑΝ, ΚΑΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ – ΚΟΜΜΑ. ΟΙ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΚΑΙ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. Η ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 

Και όταν μιλάμε για αποτυχία του συστήματος, δεν νοούμε ότι όλα έγιναν λάθος. Τα κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα όλα αυτά τα χρόνια πράγματι έκαναν έργο. Οι παραλήψεις, η κακοδιοίκηση και η ατιμωρησία είναι αυτό που μας οδηγεί στη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Οδηγούμαστε εκεί γιατί υπάρχουν πολιτικοί που βρίσκονται ακόμη σε αυτά τα κόμματα και οι ίδιοι ομιλούν για το τέλος της μεταπολίτευσης. Στον άλλο δρόμο δεν νοείται να ψάχνουν οι Έλληνες πολίτες τα δεκάδες δις ευρώ που λεηλατήθηκαν από τους ταγούς της εξουσίας και από παρέες ολίγων επειδή τηρούν την κομματική γραμμή και είναι αρεστοί στον εκάστοτε πρόεδρο του κόμματος.  

Οι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να είναι αυστηροί σε θέματα φοροδιαφυγής και πάσης φύσεως οικονομικές ατασθαλίες. Οι αποφάσεις τους πρέπει να είναι γρήγορες απαιτητές από την πολιτεία και όχι να κάνουν το «ταξίδι του «Οδυσσέα» μέχρι να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Το κράτος πρέπει να είναι έτοιμο να δημεύσει την περιουσία όλων όσων δεν το σέβονται με τέτοιες πράξεις.
Στο νέο μοντέλο εξουσίας που προτείνει η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» δεσμεύεται ότι δεν θα πειράξει τα «κλειστά» επαγγέλματα μέχρι να καταλάβουν οι πολιτικοί ότι αυτό που πράττουν είναι λειτούργημα και όχι επάγγελμα μόνο για αυτούς και την παρέα τους. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν πολιτική και να διοικήσουν τη χώρα.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ή 14ος και 15ος ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Στο νέο μοντέλο εξουσίας η ΕΛ.ΠΟΛ. δεσμεύεται ότι εάν χρειαστεί να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα ή πολιτικούς που δεν έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα, θα το πράξει μόνο για το καλό της πατρίδας και την ευημερία του ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΔΕΝ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΕΝΟΣ «ΚΟΙΝΟΥ ΘΝΗΤΟΥ». ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΑ ΔΕΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΠΟΛ., ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ,  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ Η. Π. Α. ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ